Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Varför är det så svårt att förstå sig på vissa ESPD-formulär?

.
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Det bör noteras att även om Sverige generellt sett valt att införliva upphandlingsdirektiven på ett sätt där den språkliga utformningen av LOU väldigt nära följer direktivet, så avviker lagtexten i några avseenden från direktivet.

  Till exempel medan LOU (liksom tidigare) använder termen "kvalificeringskrav" så är motsvarande begrepp enligt direktivet "urvalsgrunder” eller "urvalskriterier" (vilket är de begrepp som återfinns i ESPD-förordningen och vissa framtagna ESPD-formulär). Dessa tre begrepp är synonyma och denna skillnad i terminologi kan vara något som den upphandlande myndigheten bör uppmärksamma leverantörer på.

  Nedan följer hjälp för tolkning av ESPD-förordningen och vissa ESPD-formulär
  Ekonomisk aktör = leverantör
  Upphandlaren= Upphandlande myndighet
  Urvalskriterier/ urvalsgrunder = kvalificeringskrav

  När det gäller frågor som rör olika framtagna ESPD-formulär hänvisar vi till respektive aktör som tagit fram det aktuella ESPD-formuläret.

  Uppdaterad: den 20 maj 2019
  Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.