Till senaste kommentaren

Varför är det så svårt att förstå sig på vissa ESPD-formulär?

.
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Även om Sverige generellt sett valt att införliva upphandlingsdirektiven på ett sätt där den språkliga utformningen av lagen om offentlig upphandling (LOU) väldigt nära följer direktivet, så bör det noteras att lagtexten i några avseenden avviker från LOU-direktivet.

  Till exempel medan LOU (liksom tidigare) använder termen "kvalificeringskrav" så är motsvarande begrepp enligt direktivet "urvalsgrunder” eller "urvalskriterier" (vilket är de begrepp som återfinns i ESPD-förordningen och vissa framtagna ESPD-formulär). Dessa tre begrepp är synonyma och denna skillnad i terminologi kan vara något som den upphandlande myndigheten bör uppmärksamma leverantörer på.

  Nedan följer hjälp för tolkning av ESPD-förordningen och vissa ESPD-formulär
  Ekonomisk aktör = leverantör
  Upphandlaren= Upphandlande myndighet
  Urvalskriterier/ urvalsgrunder = kvalificeringskrav

  När det gäller frågor som rör olika framtagna ESPD-formulär hänvisar vi till respektive aktör som tagit fram det aktuella ESPD-formuläret.

  Källhänvisningar
  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 (ESPD-förordningen).

  Uppdaterad: den 16 december 2019
  Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.