Till senaste kommentaren

Vad gäller vid väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten under anbudstiden?

Stämmer det att vid väsentlig ändring under anbudstiden (som kan göras om anbudstiden förlängs) så ska "särskilt formulär" användas?

Kommentarer

 • Hej Kristin!

  Standardformulär
  Om en upphandlande myndighet vill ändra uppgifter i en publicerad annons i Tenders Electronic Daily (TED) kan detta göras genom att den upphandlande myndigheten skickar ett meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter till publikationsbyrån. Detta standardformulär har tagits fram genom EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986.

  Du kan hitta standardformulär 14 "Rättelse: Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter" och övriga standardformulär på SIMAP:s webbplats. Läs även instruktioner för användning av standardmeddelande Instruktioner för användning av standardformulär 14 "Rättelse"

  Hur uppgifterna i standardformulären skickas till publikationsbyrån beror dock på om den upphandlande myndigheten skickar en meddelande i eNotices eller om funktionen är integrerad i ett upphandlingsverktyg. Standardformulären anger vilka uppgifter som kan/ska anges, men meddelandena ska nu skickas elektroniskt.

  Väsentliga ändringar under pågående upphandling
  En upphandlande myndighet ska, om väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten, förlänga tidsfristen för att komma in med anbud så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud.

  Detta innebär dock inte att en förlängning av anbudstiden läker alla brister. Vid så väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten att upphandlingens art ändras, måste upphandlingen göras om.

  Källhänvisningar
  • 11 kap. 8 § punkten 2 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förlängning av tidsfristen om väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten
  • prop. 2015/16:195 s. 1064 – vid så väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten att upphandlingens art ändras, måste upphandlingen göras om.
  Uppdaterad: den 14 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.