Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vem ska ta del av tilldelningsbeslutet?

Hej,
Vi är förhindrade att lämna anbud i en öppen upphandling då vår produkt inte uppfyller samtliga skall-krav och det kommer därmed enbart att finnas en anbudsgivare. Vi önskar ta del av tilldelningsbeslutet och i samband med det begära ut det inlämnade anbudet.  Har vi rätt att ta del av tilldelningsbeslutet samtidigt som anbudsvinnaren eller kan myndigheten välja att enbart delge oss tilldelningsbeslutet efter avtalstecknandet?

Kommentarer

 • Hej Helen!

  En upphandlande myndigheten ska snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal.

  Det finns alltså ingen skyldighet för den upphandlande myndigheten att skicka tilldelningsbeslut till andra leverantörer än de som omfattas av bestämmelsen. Däremot finns det inget som hindrar att den upphandlande myndigheten på eget initiativ skickar ut tilldelningsbeslutet även till de som visat intresse eller involverats i upphandlingen på annat sätt. Vissa upphandlande myndigheter väljer till och med att publicera sina tilldelningsbeslut på sin egna webbplats eller liknande.

  Om den upphandlande myndigheten inte delger er tilldelningsbeslutet självmant har ni möjlighet att ta del av beslutet genom en begäran om att ta del av en allmän handling. Mer information om detta finner du i vårt tidigare inlägg Är tilldelningsbeslut en offentlig handling? i Frågeportalen.

  Om det endast inkommer ett anbud i upphandlingen finns det ingen skyldighet för den upphandlande myndigheten att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut. Du kan läsa mer om detta i inlägget Behöver tilldelningsbeslut meddelas om det endast kommer in ett anbud? i Frågeportalen.


  Källhänvisningar
  12 kap. 12 § LOU – Underrättelse om beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal.

  Uppdaterad: den 26 februari 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.