Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vem ska ta del av tilldelningsbeslutet?

Hej,
Vi är förhindrade att lämna anbud i en öppen upphandling då vår produkt inte uppfyller samtliga skall-krav och det kommer därmed enbart att finnas en anbudsgivare. Vi önskar ta del av tilldelningsbeslutet och i samband med det begära ut det inlämnade anbudet.  Har vi rätt att ta del av tilldelningsbeslutet samtidigt som anbudsvinnaren eller kan myndigheten välja att enbart delge oss tilldelningsbeslutet efter avtalstecknandet?

Kommentarer

 • Hej Helen!

  Enligt 12 kap. 12 § LOU ska upphandlande myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal.

  Det finns alltså ingen skyldighet för den upphandlande myndigheten att skicka tilldelningsbeslut till andra leverantörer än de som omfattas av bestämmelsen. Däremot finns det inget som hindrar att den upphandlande myndigheten på eget initiativ skickar ut tilldelningsbeslutet även till de som visat intresse eller involverats i upphandlingen på annat sätt. Vissa upphandlande myndigheter väljer till och med att publicera sina tilldelningsbeslut på sin egna webbplats eller liknande.

  Om den upphandlande myndigheten inte delger er tilldelningsbeslutet självmant har ni möjlighet att ta del av beslutet genom en begäran om att ta del av en allmän handling. Mer information om detta finner du i vårt tidigare inlägg Är tilldelningsbeslut en offentlig handling? i Frågeportalen.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.