Vem ska ta del av tilldelningsbeslutet?

Hej,
Vi är förhindrade att lämna anbud i en öppen upphandling då vår produkt inte uppfyller samtliga skall-krav och det kommer därmed enbart att finnas en anbudsgivare. Vi önskar ta del av tilldelningsbeslutet och i samband med det begära ut det inlämnade anbudet.  Har vi rätt att ta del av tilldelningsbeslutet samtidigt som anbudsvinnaren eller kan myndigheten välja att enbart delge oss tilldelningsbeslutet efter avtalstecknandet?

Kommentarer

 • Hej Helen!

  En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal.

  Det finns alltså ingen skyldighet för den upphandlande myndigheten att skicka tilldelningsbeslut till andra leverantörer än de som omfattas av bestämmelsen. Däremot finns det inget som hindrar att den upphandlande myndigheten på eget initiativ skickar ut tilldelningsbeslutet även till de som visat intresse eller involverats i upphandlingen på annat sätt. Vissa upphandlande myndigheter väljer till och med att publicera sina tilldelningsbeslut på sin egna webbplats eller liknande.

  Om den upphandlande myndigheten inte delger er tilldelningsbeslutet självmant har ni möjlighet att ta del av beslutet genom en begäran om att ta del av en allmän handling. Läs mer om det i inlägget Är tilldelningsbeslut en offentlig handling? i vår Frågeportal.

  Om det endast inkommer ett anbud i upphandlingen finns det ingen skyldighet för den upphandlande myndigheten att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut. Läs mer om detta i inlägget Behöver tilldelningsbeslut meddelas om det endast kommer in ett anbud? i vår Frågeportal.


  Källhänvisningar
  12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling  (LOU) – underrättelse om beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.