Till senaste kommentaren

Går det att använda omvänd utvärdering vid förnyad konkurrensutsättning?

Nu skall vi enligt Ramavtalet göra en förnyad konkurrensutsättning. Kan vi då använda omvänd anbudsutvärdering på det konkurrensutsatta avropet?

Kommentarer

 • Hej Roger,

  Vad gäller om ramavtalet är upphandlat enligt ett förfarande ovan tröskelvärdet?
  Det finns inget stöd i lagen om offentlig upphandling (LOU) för att använda omvänd utvärdering vid förnyad konkurrensutsättning. Omvänd utvärdering kan däremot tillämpas vid öppet förfarande.

  När en förnyad konkurrensutsättning sker ska leverantörerna som huvudregel lämna en egenförsäkran eller ge in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis med sitt anbud. Vissa undantagsregler i 15 kap. LOU innebär dock att en ny egenförsäkran och/eller bevis inte alltid är nödvändig vid en förnyad konkurrensutsättning, se vår vägledning om ESPD-systemet sidorna 11–12.

  ESPD-systemet möjliggör en utvärdering vid en förnyad konkurrensutsättning som är snarlik en omvänd utvärdering. Har leverantören lämnat en godtagbar egenförsäkran ska den avropande myndigheten preliminärt godta denna som bevis. Myndigheten behöver bara begära in och kontrollera de faktiska bevisen om leverantören som lämnat egenförsäkran vinner kontraktet.

  Om en leverantör istället lämnade in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis med sitt anbud måste myndigheten kontrollera dessa bevis innan leverantören kan gå vidare med det aktuella anbudet. Det går således inte att utvärdera denna leverantörs anbud innan en fullständig leverantörsprövning är slutförd.

  Vad gäller om ramavtalet är upphandlat enligt ett förfarande under tröskelvärdet?
  Vid förnyad konkurrensutsättning under tröskelvärdet får en avropande myndighet begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet. Det innebär att det går att utvärdera anbuden innan leverantörsprövningen.

  Notera att det finns inget rättsligt hinder mot att upphandlande myndigheter ställer krav på att ESPD-systemet ska användas även vid förnyade konkurrensutsättningar under tröskelvärdet.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – omvänd utvärdering kan tillämpas vid öppet förfarande
  • 19 kap. 20 § LOU – vid förnyad konkurrensutsättning under tröskelvärdet får en avropande myndighet begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.