Till senaste kommentaren

Vilka kontroller ska göras vid avrop på statligt ramavtal (Avropa.se)?

Hej
Vid avrop på statligt ramavtal via www.avropa.se förstår jag som att vi inte ska/behöver (som upphandlande myndighet) i  avropsförfrågan ange att vi avser göra bland annat registerings- och skattekontroll, kontrollera ekonomisk och finansiell ställning, för det gör vi väl i normalfallet inte? Det är ju endast de anbudsgivare som står angivna på ramavtalet som kan svara vid vår konkurrensutsättning, och de är som jag förstår redan "godkända" ur det perspektivet? Vi har tidigare inte gjort det, men jag noterar att det finns olika åsikter här. Tacksam om jag kan få snabbt besked

Kommentarer

 • Hej Heléne,

  När det gäller frågor specifikt angående de statliga ramavtalen som upphandlas av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet hänvisar vi i första hand till Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Det brukar beskrivas i deras avropsinstruktioner för respektive avtal hur den upphandlande myndigheten generellt sett ska gå till väga när avrop från avtalet ska göras.

  Ett mer generellt svar på din fråga är att leverantörsprövningen vid förnyade konkurrensutsättningar skiljer sig åt mellan den gamla och den nya lagstiftningen. Om ramavtalet upphandlades genom gamla LOU ska också reglerna i gamla LOU tillämpas när avrop från ramavtalet görs. Om ramavtalet däremot upphandlades med stöd av lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller de ny reglerna vid avropen. Som reglerna är formulerade i LOU ska den upphandlande myndigheten vid förnyade konkurrensutsättningar begära in sådana kompletterande dokument som visar aktuella förhållanden hos leverantören. Kontrollen gäller endast den leverantör som myndigheten har för avsikt att tilldela kontraktet.

  Källhänvisningar
  15 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – den upphandlande myndigheten ska vid förnyade konkurrensutsättningar begära in sådana kompletterande dokument som visar aktuella förhållanden hos leverantören.

  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.