Till senaste kommentaren

Vilka anbudsgivare måste bjudas in till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering?

Måste alla anbudsgivarna bjudas in till det förhandlade förfarandet? Kan myndigheten släppa alla anbudsgivarna och endast vända sig till en eller flera nya potentiella leverantörer? Kan myndigheten blanda, det vill säga bjuda in några men inte alla ursprungliga anbudsgivare jämte en eller flera nya leverantörer till förhandlingarna?

Kommentarer

 • Hej!


  1. Måste alla anbudsgivarna bjudas in till det förhandlade förfarandet?

  Vilka anbudsgivare som ska bjudas in vid en övergång till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering beror på vilken bestämmelse som ligger till grund för övergången till förfarandet. Det finns alltså en skillnad mellan vilka som får delta i ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, enligt 6 kap. 12 och 16 §§ LOU.

  Är 6 kap. 12 § LOU tillämplig får den upphandlande myndigheten vända sig till vilken leverantör som helst. Notera dock att en upphandlande myndighet ska beakta de grundläggande principerna i ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Detta betyder dock inte att alla anbudsgivarna ska bjudas in till förfarandet. Den upphandlande myndigheten bör inte vända sig till en leverantör som har lämnat ett olämpligt anbud i det föregående öppna eller selektiva förfarandet. Detta då leverantören sannolikt inte kan leverera det som den upphandlande myndigheten efterfrågar när den precis har lämnat ett motsvarande anbud som är irrelevant för kontraktet och som inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande myndighetens krav enligt upphandlingsdokumenten.

  Är istället 6 kap. 16 § LOU tillämplig får den upphandlande myndigheten enbart bjuda de anbudsgivare som (1) inte ska uteslutas enligt bestämmelserna i 13 kap. LOU, (2) uppfyller de krav som anges i 14 kap. LOU och de kriterier eller regler som myndigheten har angett att den kommer att tillämpa vid urvalet av anbudssökande, och (3) har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven för anbudsförfarandet i det föregående öppna eller selektiva förfarandet. Förutsatt att anbudsgivarna uppfyller dessa förutsättningar ska de bjudas in till det förhandlade förfarandet utan föregående annonsering.  

  Att inte bjuda in alla anbudsgivare som ska bjudas in enligt bestämmelsen skulle innebära att den upphandlande myndighetens agerar i strid mot likabehandlingsprincipen.


  2. Kan myndigheten släppa alla anbudsgivarna och endast vända sig till en eller flera nya potentiella leverantörer?


  Är 6 kap. 12 § LOU tillämplig går det bra, se ovan.

  Om det är 6 kap. 16 § LOU som tillämpas kan myndigheten inte vidare släppa anbudsgivarna vid en övergång till det förhandlade förfarandet utan föregående annonsering. Det är inte heller möjligt att vända sig till andra anbudsgivare, se svaret på den föregående frågan. Om myndigheten vill vända sig till andra anbudsgivare behöver den avbryta upphandlingen och göra en ny upphandling. För att avbryta en upphandling måste myndigheten ha sakligt godtagbara skäl. I den nya upphandlingen ska alla leverantörer, inklusive nya potentiella, få lämna anbud.


  Kan myndigheten blanda, dvs bjuda in några men inte alla ursprungliga anbudsgivare jämte en eller flera nya leverantörer till förhandlingarna?

  Se svaret på den första frågan.


  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.