Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka av Sveriges myndigheter ger ut statsstöd?

Hej!

Jag har ett stort intresse för myndigheter och statsstöd. Jag undrar helt enkelt bara Vilka av Sveriges myndigheter som ger ut statsstöd?

Hade man kunnat få en lista på dem?

Mvh Oskar Servenius
Oskar Servenius Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Oskar,

  Det finns ingen uttömmande lista på alla Sveriges myndigheter som ger ut statsstöd. Nedan följer information som ändå kan vara av intresse avseende statsstöd.

  Vilka åtgärder kan vara statsstöd?
  Stödåtgärderna kan se olika ut. Det kan till exempel handla om bidrag, lån på förmånliga villkor, borgensåtaganden, garantier, hyresnedsättningar eller reducerade offentliga avgifter och skatter. Andra exempel kan vara avkastningskrav på offentligt ägda bolag som är lägre än de avkastningskrav som motsvarande privata företag har från sina ägare eller försäljning av offentlig egendom till priser som understiger marknadsvärdet. Det kan också vara köp av varor eller tjänster till priser eller andra villkor som är högre än marknadsvärdet.

  Rapport från Regeringskansliet
  Varje år lämnar Regeringskansliet en rapport till Europeiska kommissionen (kommissionen) om statligt stöd i Sverige. För att få dessa uppgifter bör du vända dig till Regeringskansliet. Regeringskansliet lämnar dessutom vartannat år en rapport om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). I den rapporten framgår dock inte vem som ger respektive stöd. I kommissionens ärendedatabas kan du vidare få fram information om stöd från svenska myndigheter. Kommissionen publicerar också större enskilda stöd i den så kallade transparensdatabasen. Stöden tas där upp per stödgivande myndighet och land.

  Upphandlingsmyndighetens sammanställning av ärenden som berör kommuner och regioner
  Vi har sammanställt en lista över ärenden på kommissionens hantering av svenska statsstöds­ärenden som berör kommuner och regioner under perioden 2000–2019. Tabellen uppdateras fortlöpande.

  Tillväxtverkets förteckning över stöd av mindre betydelse
  Tillväxtverket har en förteckning över stöd av mindre betydelse, även kallat de minimis-stöd. De minimis-stöd är ett stöd till ett lågt värde som under vissa förutsättningar inte uppfyller alla kriterier i begreppet statsstöd som definieras i artikel 107.1 EUF-fördraget och är därför inte ett otillåtet statsstöd.

  Läs mer
  Med vänlig hälsning,
  Klara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.