Till senaste kommentaren

Hur ska upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster över tröskelvärdet annonseras?

Hej,

Jag har förstått att sociala tjänster över tröskelvärdet ska annonseras i EU och att ett särskilt formulär då ska användas. Vidare att vissa direktivstyrda bestämmelser ska användas. Jag undrar vilka dessa är?

Kommentarer

 • Hej Helena!

  Det stämmer att upphandlingar över tröskelvärdet av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 i lagen om offentlig upphandling (LOU) (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) ska annonseras i EU:s gemensamma databas för annonsering av upphandlingar (Tenders Electronic Daily, förkortas TED). Detta beror på att reglerna om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ LOU ska tillämpas vid sådana upphandlingar. Skyldigheten att publicera en sådan annons i TED framgår av upphandlingsförordningen.

  En annons eller ett meddelande som skickas till TED ska utformas enligt Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986. Vad som ska finnas med i en annons om upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster anges i standardformulär 21 (exempelformulär) och ytterst av artikel 75.1 och del H i bilaga V i LOU-direktivet. Detta standardformulär är vanligen integrerat i de upphandlingsverktyg som finns på marknaden, varför dess existens kanske inte alltid framgår.

  Annonseringen kan göras antingen genom en annons om upphandling eller genom en förhandsannons. Även en efterannons med resultatet av upphandlingen måste publiceras.

  Läs mer
  Läs mer om vilka regler som ska tillämpas vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster i inlägget Förfarande vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster över tröskelvärdet? i vår Frågeportal. Se även inlägget Vad ska framgå i en förhandsannonsering? i vår Frågeportal för mer information om förhandsannonsering.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. 3 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - vissa bestämmelser om annonsering i 10 kap. LOU ska tillämpas vid upphandling av sådana tjänster som anges i bilaga 2 när värdet beräknas överstiga tröskelvärdet
  • 5 § upphandlingsförordningen  - En annons eller ett meddelande som skickas till TED ska utformas enligt Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986.
  Uppdaterad: den 24 januari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.