Till senaste kommentaren

Vilka direkttilldelningar ska efterannonseras?

Jag skulle vilja att UHM fortsätter driva på så vi får tydliga besked vad som gäller för efterannonsering av direktupphandling, vi sitter nu och väntar på besked hur vi ska göra.

Debatten kring efterannonsering av direktupphandlingar är ofta fokuserad kring värde. Vad gör vi med direktupphandlingar och efterannonsering när det tex är en direktivstyrd direktupphandling, ex. med hänvisning till tekniska skäl? Hur ska man hantera efterannonsering om direktupphandlingen genomförs utanför upphandlingssystemet, ex av en förvaltning? Interna kontrakt, ska de också efterannonseras? Så många frågor...

Kommentarer

 • Hej Malin,

  Efterannonsering vid förhandlat förfarande utan annonsering (direktivstyrd direktupphandling)
  Alla upphandlingar vars värde överstiger tröskelvärdet ska efterannonseras, även upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt välfärdstjänster. Detta gäller även tilldelning av kontrakt vid förhandlat förfarande utan föregående annonsering (ibland kallat direktivstyrd direktupphandling). När tilldelningen av kontrakt inte föregåtts av en annonsering ska skälen till detta anges i efterannonsen. Detta är ingenting som har förändrats med anledning av de nya reglerna om efterannonsering av upphandling under tröskelvärdet som trädde ikraft 1 januari 2021.
   
  Efterannonsera utanför upphandlingsverktyget
  Upphandlingsverktygen har en funktion för att skicka annonser till EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED) vid efterannonsering av de direktivstyrda upphandlingarna. Det är även möjligt att skicka en annons direkt till TED utan att använda ett upphandlingsverktyg med hjälp av ett onlineformulär som tillhandahålls av eNotices-programmet. Detta rekommenderas för de upphandlande organisationer som endast behöver publicera ett litet antal meddelanden varje år och/eller som inte önskar lägga tid och pengar på att utveckla specialanpassad programvara eller har tillgång till ett upphandlingsverktyg.

  Notera dock att alla efterannonser ska publiceras i en registrerad annonsdatabas.

  Hur en efterannons kan publiceras i en registrerad annonsdatabas utan att behöva använda ett upphandlingsverktyg kan vi inte svara på. Det är bäst att ni kontaktar någon av de registrerande annonsdatabaserna för att få svar på den frågan. Om de registrerade annonsdatabaserna inte tillhandahåller en funktion som liknar eNotices-programmet kan det vara lämpligt att överlåta till en medarbetare som har licens till ett verktyg att efterannonsera de direktupphandlingar som genomförs utanför upphandlingsverktyget.

  Behövs efterannons för kontrakt som tilldelas utanför LOU:s tillämpningsområde?
  Vissa typer av avtal är undantagna upphandlingslagarnas tillämpningsområde. Exempel på sådana avtal är till följd av intern upphandling enligt det så kallade Teckal-undantaget, köp eller hyra av fastighet enligt hyresundantaget eller anställningsavtal. När avtalet inte omfattas av LOU och det bakomliggande LOU-direktivets tillämpningsområde innebär det att bestämmelserna (exempelvis 10 kap. 4 § om efterannonsering) inte behöver tillämpas.

  Däremot innehåller standardformuläret som efterannonsen ska vara utformad enligt en möjlighet att ange att ”kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde” som motivering till varför avtalet inte föregåtts av en annons om upphandling. Detta innebär att anskaffningar som inte omfattas av direktivets tillämpningsområde kan efterannonseras, exempelvis om de avser köp av fastighet eller omfattas av de nationella bestämmelserna.

  Efterannonsering av direktupphandlingar
  Vi har brutit ut din fråga från det ursprungliga inlägget Vad innebär de nya reglerna om annonsering och statistik på upphandlingsområdet? i vår Frågeportal eftersom den tråden huvudsakligen rör frågan om vilka direktupphandlingar (under tröskelvärdet) som ska efterannonseras.
   
  Källhänvisningar
  • 10 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandlingar ska efterannonseras
  • 10 kap. 5a § LOU - alla efterannonser ska publiceras i en registrerad annonsdatabas
  • 19 kap. 3 § andra stycket LOU - bestämmelser om bland annat annonsering som ska tillämpas vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt välfärdstjänster över tröskelvärdet
  • Artikel 50 andra stycket samt bilaga V del D punkt 7 i Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – vid förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling ska en motivering lämnas. Se även Standardformulär 3 bilaga D1 som finns publicerad på SIMAP:s webbplats.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.