Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilka gäller ILOs kärnkonventioner för?

Hej, jag lyssnade på jurister från olika aktörer under Europaparlamentets informationskontors panelsamtal denna vecka. En av juristerna (minns ej vilken) uttryckte att ILOs kärnkonventioner endast gäller för statliga aktörer inom offentlig upphandling. Många andra aktörer såsom kommuner har ofta dessa med i sina avtal. Betyder det att paragrafen är onödig och något som plockats in av okunskap och "att det ser bra ut"? Är det att föredra att skriva utförliga krav på vad man tänker sig leverantören ska uppfylla när det gäller arbetsrättsliga krav? Jag tänker att paragraferna ska vara relevanta och så få som möjligt för att förenkla för leverantörerna och förståelsen.
Med vänlig hälsning
Viktoria

Viktoria Hjärtenfalk Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Jag medverkade själv på panelsamtalet i fredags och förstår din fråga.
  Diskussionen du syftar på avsåg ILO:s konvention nr 94. De stater som har ratificerat denna konvention förbinder sig att införa ett obligatorium för statliga myndigheter att införa s k arbetsklausuler i samtliga sina offentliga upphandlingar. Dessa klausuler ska innefatta bl a lön och andra särskilda villkor. Frågan om Sverige ska ratificera denna konvention har nyligen utretts (se SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling). Utredningen förespråkar att konventionen ska ratificeras.
  Upphandlingsmyndigheten har i sitt remissvar varit tveksam till detta och anser att ett obligatorium på detta sätt är allt för ingripande. Läs remissvar här.
  ILO:s åtta kärnkonventioner har som syfte att säkerställa grundläggande rättigheter för arbetstagare såsom skydd mot tvångsarbete eller barnarbete och rätt att organisera sig. Upphandlande myndigheter har möjlighet att ställa krav på ILO:s kärnkonventioner för att bidra till att de arbetstagare som t ex tillverkar upphandlade varor erhåller skäliga arbetsförhållanden. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier innehåller i många fall särskilda kontraktsvillkor för socialt ansvarsfull produktion avseende ILO:s kärnkonventioner, t ex kontor och textil

  Charlotta Frenander

  Charlotta Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.