Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka möjligheter finns att ställa krav på ekonomisk och finansiell ställning?

Hej,

Vilka krav får ställas på leverantörers ekonomiska och finansiella ställning i direktivstyrda upphandlingar?

Är uppräkningen över krav i 14 kap. 3 § respektive 15 kap. 10 § LOU uttömmande? Eller går det att begära in bevis på kreditvärdighet enligt något privat kreditprövningsföretags ratingmodell?

Kommentarer

 • Hej,

  Uppräkningen i lagen om offentlig upphandling (LOU) av vilka bevis som en upphandlande myndighet får begära att en leverantör ska ge in avseende krav på ekonomisk och finansiell ställning är inte uttömmande. En upphandlande myndighet får alltså begära även annan bevisning än den som räknas upp i LOU.

  Notera att 14 kap. LOU avser kvalificeringskrav och 15 kap. LOU avser vilken utredning som får krävas.

  Gällande krav på kreditvärdighet se inlägget Går det att ställa krav på kreditvärdighet enligt ett visst ratingsystem? i vår Frågeportal.

  Läs mer
  För att läsa om vilka möjligheter finns att ställa krav på ekonomisk och finansiell ställning vid inte direktivstyrda upphandlingar se inlägget Kvalificeringskrav vid inte direktivstyrda upphandlingar i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 14 kap. 3–4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – icke uttömmande lista över vilka kvalificeringskrav som kan ställas
  • 15 kap. 10 § LOU – där det framgår att en upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning i första hand i form av vissa angivna bevis
  • prop. 2015/16:195, s. 752–755 och 1104–1105 – relevanta sidor i förarbetena
  • direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet), artikel 60.3 – bevis på en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning kan som regel utgöras av en eller flera av de referenser som anges i del 1 i bilaga XII till LOU-direktivet
  • ESPD-förordningen bilaga 2 del IV avsnitt B punkten 6 – standardformuläret ger upphandlande myndigheter och leverantörer möjlighet att lägga till egna krav utöver de som är reglerade i den aktuella bilagan i direktivet: Beträffande andra eventuella ekonomiska eller finansiella krav som kan ha specificerats i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.