Vilka tidigare intyg ersätter ESPD-systemet?

ESPD-systemet ersätter inte några intyg utan innebär att den upphandlande myndigheten tillhandahåller ett ESPD-formulär där leverantören kan lämna en egenförsäkran istället för att lämna in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis redan i samband med anbudet eller anbudsansökan.

Den upphandlande myndigheten har sedan en möjlighet att begära in bevis från de leverantörer som tidigare enbart lämnat en egenförsäkran. Bevis måste dock alltid begäras innan myndigheten fattar sitt tilldelningsbeslut beträffande den eller de leverantörer som den upphandlande myndigheten avser att tilldela kontrakt.

Egenförsäkran ersätter således per definition inte några bevis på exempelvis ekonomisk och finansiell ställning som ställs i upphandlingar. Tvärtom finns det ett nytt uttryckligt krav på att dessa bevis ska begäras in, men bara från den vinnande leverantören. Läs mer om de för leverantörsprövningen relevanta bevisen i vår vägledning ESPD-systemet s. 28–38.
Upphandlingsmyndigheten (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.