Till senaste kommentaren

Vilka tjänster anses som forsknings- och utvecklingstjänster?

Ryms exempelvis forskare inom definitionen? Det vill säga när en myndighet vill anlita forskare för att utföra ett specifikt uppdrag?

Kommentarer

 • Hej!

  I 1 kap. 5 § LOU anges vad som gäller för forsknings- och utvecklingstjänster och när dessa ska upphandlas enligt upphandlingslagstiftningen (och omvänt när LOU inte behöver tillämpas). I paragrafen räknas ett antal CPV-koder upp och det är endast om tjänsten ryms inom detta som paragrafen är tillämplig.

  Nedan exemplifieras några som kan aktualiseras med anledning av din fråga:

  73100000-3 Forskning och experimentell utveckling
  73110000-6 Forskning
  73111000-3 Forskningslaboratorietjänster
  73112000-0 Marin forskning
  73300000-5 Planering och genomförande av forskning och utveckling

  Vi kan dessvärre inte göra en bedömning av ett specifikt fall, dock bör det påpekas att bara det faktum att en forskare utför ett uppdrag innebär inte att det kan undantas upphandlingslagstiftningen. Istället får det göras en bedömning om det aktuella uppdraget ryms inom exempelvis begreppet "forskning".

  Mer om tillämpningen av den aktuella paragrafen med mera finns att läsa i inlägget När är undantaget för forsknings- och utvecklingstjänster tillämpligt?.

  Vidare kan det vara värt att notera att anställningskontrakt inte omfattas av upphandlingslagstiftningen (3 kap. 25 § LOU).

  Med vänliga hälsningar,

  Sara Kinnander
  Sara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.