Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Villkoren i UE 2015 - får man referera till dessa vid upphandling?

Hej!

Jag undrar om man får hänvisa i entreprenadupphandling till villkoren i blanketten UE 2015, som är utgivet av Sveriges Byggindustrier?

Kommentarer

 • Hej
  På Sveriges Byggindustriers blankett UE 2015 intygar underentreprenörer bland annat att denne inte har några förfallna fodringar gentemot sina anställda. Därutöver anger blanketten ett krav på att entreprenören eller bemanningsföretaget ska ha ingått kollektivavtal.

  En del av frågan handlar om hänvisningar.
  Att enbart hänvisa till villkor och krav som redogörs för utanför förfrågningsunderlaget riskerar att strida mot principerna om transparens och likabehandling. Av själva förfrågningsunderlaget bör det framgå vilka villkor som gäller exempelvis under kontraktstiden. Hänvisningar till material utanför förfrågningsunderlaget, som inte kontrolleras av den upphandlande myndigheten/enheten (UM), riskerar att medföra otydlighet. Hänvisningar till material som UM inte kontrollerar riskerar dessutom att strida mot likabehandlingsprincipen. Exempelvis vid hänvisning till material som finns på en webb-plats som UM inte kontrollerar, eftersom UM inte kan vara säker på att alla potentiella anbudsgivare får samma version av materialet. De villkor som gäller för upphandlingen och kontraktstiden bör finnas i förfrågningsunderlaget eller som bilagor till förfrågningsunderlaget.

  En annan del av frågan berör krav avseende kollektivavtal.
  I UE2015 finns ett krav på att entreprenören eller bemanningsföretaget ska ha ingått kollektivavtal.
  Här är det viktigt att förtydliga att det inte möjligt att i en offentlig upphandling ställa krav på att en leverantör (exempelvis en entreprenör eller ett bemanningsföretag) ska vara bunden av kollektivavtal vid utförandet av kontraktet. Sådana krav riskerar att strida mot proportionalitetsprincipen med mera.
  Det är å andra sidan möjligt att ställa sociala villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. som särskilda kontraktsvillkor. Ett sådant villkor t ex skulle kunna vara att leverantörer ska erbjuda sina anställda vissa anställningsvillkor som garanterar att exempelvis lönenivåer enligt kollektivavtal upprätthålls. I propositionen om nytt regelverk för upphandling, anges att upphandlande myndigheter och enheter ska ställa särskilda arbetsrättsliga villkor om det är behövligt. Någon möjlighet att ställa krav på kollektivavtal i sig införs dock inte och regeln innebär inte någon väsentlig ändring i möjligheten att ställa sociala krav i upphandlingar i förhållande till dagens rättsläge. Denna del av den nya lagstiftningen har dock väckt debatt och är inte beslutad.
  För mer information om kollektivavtal i upphandling var god se svar på frågan http://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se...

  Hoppas det besvarar din fråga.
  Mvh Jens Johansson

  Jens
 • Uppdatering av svaret avseende kollektivavtal:
  Nya bestämmelser infördes den 1 juni 2017 om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar. De nya bestämmelserna ska säkerställa att arbetstagare som utför offentliga kontrakt får grundläggande villkor för lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal (eller i vissa fall enligt lag). Syftet är också att uppnå en sund konkurrens på lika villkor.

  Mer om dessa bestämmelser och Upphandlingsmyndighetens stöd omkring bestämmelserna hittar man på följande sidor: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/introduktion-till-vart-stod-for-tillampning-av-sarskilda-arbetsrattsliga-villkor/
  samt på
  http://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/arbetsrattsliga-villkor--upphandlingsmyndigheten-presenterar-stadernas-resultat/

  Med vänlig hälsning
  Jens

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.