Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Visning av lokaler - hindrar absolut sekretess gemensam visning?

Hej,
vi har obligatoriskt deltagande för visning av lokaler gällande upphandling av lokalvård. Kan vi visa för flera leverantörer samtidigt eller ska var och en besöka objekten för sig? Frågan är föranledd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen om absolut sekretess under upphandlingen.

Kommentarer

 • Hej Markus,

  Den absoluta sekretessen vid upphandling framgår av 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen omfattar ”uppgift som rör anbud” vilket innebär att sekretessen även omfattar antalet inkomna anbud och anbudsgivarnas identitet.

  Personligen har jag svårt att se att det skulle vara möjligt att arrangera en gemensam visning av lokaler vid en upphandling där flera anbudsgivare bjuds in utan att bryta mot sekretessen. Det kan därför vara lämpligt att ordna en visning av lokaler så att anbudsgivarna inte riskerar att få vetskap om varandra.

  Med vänlig hälsning
  Gustav Upphandlingsjurist
 • "Den absoluta sekretessen vid upphandling framgår av 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen omfattar ”uppgift som rör anbud” vilket innebär att sekretessen även omfattar antalet inkomna anbud och anbudsgivarnas identitet." 

  En följdfråga, om man ska ha en frivillig visning av ett objekt under annonseringstiden för upphandlingen kan man då arrangera en gemensam visning? Leverantörerna som kommer har då kanske inte lämnat anbud eller kommer lämna anbud.
  Emelie
 • Hej Emelie,

  Anbudssekretessen gäller för uppgift som kan bidra till upplysning om att visst anbud har kommit in och även annan information som avser visst anbud som upprättats av myndigheten (se prop. 1979/80:2 Del A s. 148).

  Ett exempel på en situation som kan omfattas framgår av ett ärende hos JO (dnr 1085–2002). Där hade en tjänsteman av misstag råkat skicka ut en lista över vilka leverantörer som blivit inbjudna i upphandlingen i samband med att upphandlingsdokumenten i upphandlingen begärts ut av en enskild. I det fallet ansåg JO att uppgiften (sändlistan) som skickats ut omfattades av den absoluta sekretessen och därmed var det felaktigt att uppgiften lämnats ut, trots att uppgiften inte avsåg ett inlämnat anbud.

  Rättsläget får betraktas som oklart om det är möjligt att arrangera en gemensam visning under anbudstiden utifrån OSL. Tillåtligheten beror på omständigheterna i det enskilda fallet och vad som är möjligt får avgöras i rättstillämpningen. Jag känner i vart fall inte till att det finns något fall där den specifika frågan har prövats.

  Uppdaterad: den 5 juli 2018

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.