Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad bör man tänka på när man begär vite?

Hej!

Vad bör man tänka på
när man kräver ut ett vite? Dvs hur ska man hantera det på ett korrekt sätt:
 • Beställaren skickar faktura på vitesbeloppet
 • Leverantören gör avdrag på vitesbeloppet på fakturan
 • Eller ska det ske på annat sätt?

Kommentarer

 • Hej,

  Vad en upphandlande myndighet bör tänka på när den kräver vite beror ytterst på omständigheterna i det enskilda fallet. Inledningsvis bör myndigheten säkerställa att den har rätt att begära vite enligt avtalet. Vidare finns det finns inget rätt och fel ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv så länge avtalet inte säger specifikt hur det ska hanteras. Det vill säga att det är upp till parterna att komma överens om hur det ska hanteras i praktiken.

  Det kan vara bra att stämma av med ekonomifunktionen hur den föredrar att viten ska hanteras.

  Det förekommer att leverantören utfärdar en kreditfaktura på vitesbeloppet till myndigheten. Ett annat exempel är det du beskriver. Ytterligare en variant är att leverantören drar av vitesbeloppet på nästa faktura. Det är lämpligt att välja en metod som underlättar för båda parterna att följa upp att viten har betalats och hur det har gått till. Om de beskrivna sätten är förenliga med god redovisningssed kan vi inte svara på, utan vi hänvisar till Bokföringsnämnden alternativt respektive upphandlande myndighets ekonomifunktion.

  Läs även gärna vår vägledning Avtalsförvaltning.

  Uppdaterad: den 30 november 2018 (endast länk till vägledning)

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.