Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måste man ange volym vid upphandling av ramavtal?

Hej! Vad gäller rörande angivande av volymer i ramavtal. Måste upphandlande myndighet ange volym (kan ju vara både i kronor eller mängd) vid upphandlande av ramavtal? Många gånger skrivs att volym är baserad på tidigare statistik och inga volymer garanteras.
Jeanna Linton-Wahlgren Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Nej, en upphandlande myndighet som upphandlar ett ramavtal behöver inte ange eller garantera volym. Enligt förarbetena är frågan om garanterade volymuppskattningar främst en avtalsrättslig fråga, som inte bör regleras upphandlingsrättsligt (se prop. 2015/16:195 s. 482).

  Skillnaden mellan ett ramavtal och ett specifikt upphandlingskontrakt är att det vid ramavtal råder osäkerhet kring volym, leveranstidpunkter och den exakta utformningen av föremålet för upphandlingen.

  Läs gärna mer om ramavtal i vår vägledning Ramavtal och avrop inom LOU och LUF.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist
 • Hur ser Upphandlingsmyndigheten på frågan ovan idag med tanke på domen C-2016/17?
  Är den upphandlande myndigheten både skyldig att ange uppskattad total kvantitet och summa för ett ramavtal?
  Utgör dessa uppskattade totala volymer ett tak för ramavtalet? Är ramavtalet förbrukat när taket är nått?
  Om ja, gäller detta enbart för ramavtal med en leverantör eller generellt för alla ramavtal (även för ramavtal med flera)?

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Moberg
 • Hej Erika,

  Upphandlingsmyndigheten har inte tagit ställning till hur EU-domstolens dom i mål C-216/17 kan komma att påverka svenska upphandlingar av ramavtal. Domen har vållat en del frågor som kan komma att bli föremål för både debatt och domstolsprövning framöver. Det kan dock konstateras att domen är av stor praktisk betydelse och kan komma att påverka hur upphandlingsdokumenten bör utformas.

  Det är inte helt tydligt om EU-domstolen menar att både uppskattad total kvantitet och det uppskattade totala beloppet måste anges i upphandlingsdokumenten. Av domen framgår vidare att ”den upphandlande myndighet som från början är part i ramavtalet endast kan handla för egen räkning och på andra i ramavtalet specifikt angivna potentiella upphandlande myndigheters vägnar, inom gränsen för en viss kvantitet och när denna gräns har nåtts har nämnda avtal inte längre någon verkan.” (se punkten 61 i ovan nämnda mål). Dessvärre ger domen ingen närmare vägledningen i vad som avses med detta, men det skulle kunna innebära att avrop som görs från ett ramavtal kan komma att utgöra en otillåten direktupphandling om det innebär att ramavtalets angivna tak för volym och/eller belopp överskrids.

  I slutändan får rättstillämpningen avgöra domens exakta effekter för svenska ramavtalsupphandlingar. Upphandlingsmyndigheten har också för avsikt att inom kort påbörja framtagandet av en vägledning om ramavtal. I det arbetet kommer domens effekter att analyseras.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej!
  Jag är nyfiken på om Upphandlingsmyndigheten har tagit ställning i frågan? Förstår att det inte finns några svensk domar i frågan ännu.
  När kan vi förvänta oss att vägledningen för ramavtal är klar som ni nämner i svaret ovan?
  Elin
 • Hej Elin,

  Upphandlingsmyndigheten har inte tagit ställning i frågan än. Vi kan i dagsläget inte med säkerhet svara på när stödet kan tänkas bli färdigt, men vi kommer att kommunicera stödet i flera informationskanaler när det lanseras.

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.